BSK Uven - Bågskytte

Vi är öppen för bågskytte med olika inriktningar.
Långbåge, recurve och compound föredras av olika medlemmar.

Bågskytte

BSK Uven är öppen för bågskytte med olika inriktningar. Bland annat långbåge, recurve och compound praktiseras av olika medlemmar.

Vissa medlemmar föredrar att träffas i inomhuslokalen för att nöta tavelskytte, andra föredrar djurtapeterna och 3d-djuren på utomhusbanan. Gemensamt för oss alla är att vi träffas för att umgås, ha trevligt och utvecklas till kunniga bågskyttar.

Det finns en stor erfarenhet inom klubben och vi delar gärna med oss. Varje vår och höst erbjuder vi oss att anordna en organiserad bågskytteskola.

Vi har bara möjlighet att genomgöra bågskytteskolan om det finns tillräckligt många intresserade. Annars är ni välkomna att besöka oss i vår inomhuslokal på onsdagar kl. 18.00 för att prova på. Vid dessa tillfällen kan vi låna ut utrustning men med tiden förväntas den intresserade att skaffa egen utrustning.

Kontakta oss för att höra dig för hur det ser ut med kommande bågskytteskolor.

För tillfället ingen bågskytteskola planerad.


Have fun as a group

An animal target

Challenge yourself with difficult targets

A 3D animal target

Practise with close distance targets

Casual shooting with your own pose


Skjutlokalen

Lokalen öppnar när det är för mörkt för utomhusskytte. Skytte sker då Onsdagar kl. 18.00 (Bågskytteskola efter Ö.K)

Vid frågor kontakta oss på : bsk.uven@gmail.com

Utebanan

Bågskytte kan förekomma alla dagar! Klubben skjuter officiellt på utebanan i Flottsbro:

Onsdagar: 18:00 (Bågskytteskola efter Ö.K)

Söndagar: 11:00


Det finns tre slingor att gå

En Orange slinga med 21 stationer och 30 mål. Buttar och 3D-mål.

En Blå slinga med 23 stationer och 27 mål. Buttar och några 2D-mål.

En Röd slinga med 12 stationer och 14 mål. Endast 3D-mål.

Slingorna kan vara lite undermåligt snitslade så kolla efter dom upptrampade stigarna så ska det nog fungera, man får kolla runt lite. Uppdatering av snitslingen kommer att ske framöver.

Pay 'n' Shoot

Banan är "up and running".

Nu kan även icke BSK Uven medlemmar skjuta på banorna mot en engångsavgift på 250SEK.

Du/ni kan skjuta 2 dagar valfri slinga eller alla tre.

Betalningsinformation och Swishnummer finns ute på skjutbanan.

Stödmedlem är ej behörig att nyttja skjutbanan.

Medlemskap

För medlemskap i BSK Uven 2022:

Medlemsavgift:
Upp till 18 100:-/år
18 till och med 20 200:-/år
Senior upp till och med 69 300:-/år
Tränings/Skjutavgift:
Upp till 18 600:-/år (vid 50% 300:-/år)
18 till och med 20 900:-/år (vid 50% 450:-/år)
Senior upp till och med 69 1200:-/år (vid 50% 600:-/år)

Senior 70 och över betalar endast 250:- i medlems och Tränings/skjutavgiften totalt.

I familjeavgiften ska det finnas en fullbetalande person a 1200:- plus en medlemsavgift a 300:- nästa medlem i samma familj 50% rabatt på Tränings/skjutavgiften plus en medlemsavgift beroende på ålder.

Resterande medlemmar i samma familj 50% på Tränings/skjutavgiften.

Ingen rabatt på medlemsavgiften som samtliga medlemmar ska betala, beroende på ålder.

Tränings / skjutavgiften kan man då även få kvitto på då bågskytte är godkänt som friskvård.


Om man vill tävla tillkommer licensavgift som betalas av skytten själv till klubben i efterhand, tala med styrelsen om det.

Betalas i första hand till BSK Uvens PG 102399-3 Bifoga namn och födelsenummer, dom fyra sista behövs i detta läge.

Kontakta oss

KONTAKT

E-post: bsk.uven@gmail.com